counter 14270095
  ค้นหา  
  Username
  Password
จำชื่อไว้ในระบบ
  Login  
  Forget Password
  Register  
ค้นหาหนังสือ
ค้นหานิยาย
ชื่อหนังสือ
ค้นหา
ชื่อผู้แต่ง
ค้นหา
สำนักพิมพ์
ค้นหา
หน้าแรก > ร้านหนังสือ > ภาษาและวรรณคดี
นิทานพื้นบ้าน ภูมิปัญญาทางภาษา

ชื่อ :   นิทานพื้นบ้าน ภูมิปัญญาทางภาษา
รหัสหนังสือ :   ISBN 974-91258-3-5
ชื่อผู้แต่ง :   โชติ ศรีสุวรรณ
ราคาปกติ :   80
ราคาสมาชิก :   68
เรื่องย่อ
หนังสือ นิทานพื้นบ้าน ภูมิปัญญาทางภาษา เรียบเรียงขึ้นเพื่อแสดงถึงคุณค่า และศิลปะของภูมิปัญญาทางภาษาที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน ตำนานพื้นบ้าน ปริศนาคำทาย บทร้องเล่น บทกล่อมเด็ก เพลงพื้นบ้าน สำนวน ภาษิต และคำพังเพย ภาษาถิ่น ซึ่งเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นชีวิตจริง ตลอดจนความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อของชาวบ้านในท้องถิ่น

นับเป็นบทบันทึกความเจริญและความเป็นชาติ เพื่อการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหนังสือคุณภาพ
18 ซอยลาดปลาเค้า 63 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2940-3855-6, 0-2940-3979-80 / โทรสาร. 0-2940-3970
Website : www.satapornbooks.co.th / Email : info@satapornbooks.co.th