14 ธันวาคม 2023

‘LITTLEBBEAR96’ ร่วมพูดคุยกับน้องๆ ในกิจกรรม ‘นักเขียนพบนักอ่าน’ ณ ห้องสมุดโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด นำ littlebbear96 นักเขียนเจ้าของผลงานนิยายวาย Best seller พี่เจตคนกลาง ไปร่วมเสวนา พบปะพุดคุยกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในกิจกรรม ‘นักเขียนพบนักอ่าน’  ณ ห้องสมุดโรงเรียน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน


และนอกจาก พี่เจตคนกลาง ซึ่งเป็นผลงานนิยายจาก littlebbear96 ที่ได้รับความนิยมจนได้รับการนำไปสร้างเป็นซีรีส์แล้ว ยังมีผลงานอื่นๆ ในจักรวาล #พี่เจตอนล อีก คือ อย่าเล่นกับอนล กับ For the Love of Us #พี่เจตอนลSpecial และที่กำลังจะได้ชมซีรีส์อย่าง ภพเธอ อีกด้วย