ราคาเต็ม 220฿ ลดไป 44฿

176฿

SAVE
20%

ชุดมหาจักรีสิรินธร : ภูมิปัญญาพัฒนาศิลป์

ชื่อผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
  • 0
ISBN : 9786160046799
หมวดหมู่หนังสือ : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
จำนวนหน้า :
สถานะ : มีสินค้า
Tag :
E-Book : -

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ได้แก่ โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปวัตถุ ศิลปหัตถกรรม วรรณกรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ ตลอดถึงการดำเนินชีวิตและคุณค่าประเพณีต่างๆ อันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า เกิดความรักและหวงแหน มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมกันรักษาและสืบทอดมรดกไทย จนได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา ‘เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย’ เมื่อ พ.ศ. 2531 และ ‘วิศิษฏศิลปิน’ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขา รวมทั้งทรงมีคุณูปการต่อเหล่าศิลปินและศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งรัฐบาลไทยยังได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็น ‘วันอนุรักษ์มรดกไทย’ อีกด้วย

รีวิว
แสดงความคิดเห็นของคุณ

ให้คะแนนของคุณ

You may also like

Product rating

ยังไม่ Reviews
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มี Reviews
ยังไม่มีรูปภาพ