ราคาเต็ม 220฿ ลดไป 44฿

176฿

SAVE
20%

ชุดมหาจักรีสิรินธร : ทูลกระหม่อมอาจารย์

ชื่อผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
  • 0
ISBN : 9786160046751
หมวดหมู่หนังสือ : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
จำนวนหน้า :
สถานะ : มีสินค้า
Tag :
E-Book : -

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะเป็นครูตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เมื่อเจริญพระชันษาเข้าสู่วัยทำงาน ทรงสนพระทัยที่จะเลือกอาชีพครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ ทรงเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบก ประจำการในตำแหน่งอาจารย์กองวิชาการกฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2523 เพื่อทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและสังคมวิทยา และได้เสด็จฯ นำลูกศิษย์ไปทัศนศึกษาตามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณคดีสำคัญที่มีอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ทรงฝึกฝนให้ลูกศิษย์รู้จักคิด รู้จักถาม รู้จักค้นคว้าและรู้จักวิเคราะห์และวิจารณ์ด้วยตนเองอยู่เสมอ

รีวิว
แสดงความคิดเห็นของคุณ

ให้คะแนนของคุณ

You may also like

Product rating

ยังไม่ Reviews
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มี Reviews
ยังไม่มีรูปภาพ