ราคาเต็ม 220฿ ลดไป 44฿

176฿

SAVE
20%

ชุดมหาจักรีสิรินธร : ปลูกป่าสร้างอาชีพ

ชื่อผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์
  • 0
ISBN : 9786160046782
หมวดหมู่หนังสือ : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
จำนวนหน้า :
สถานะ : มีสินค้า
Tag :
E-Book : -

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารให้มีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิต และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กันไป โดยให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง จะช่วยกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างมีคุณค่าและเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปลูกป่าในภูมิภาคต่างๆ อาทิ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โครงการรักษ์ป่าน่าน อุทยานธรรมชาติวิทยา ป่าชุมชน ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

รีวิว
แสดงความคิดเห็นของคุณ

ให้คะแนนของคุณ

You may also like

Product rating

ยังไม่ Reviews
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มี Reviews
ยังไม่มีรูปภาพ